Integrace Ecomail

Co integrace umí

Exportujte vaše zákazníky z věrnostního systému do služby Ecomail za účelem rozesílání automatizovaných e-mailů a kampaní. Data z Ellity tak můžete používat v personalizovaných kampaních.

Můžete také reagovat na události z Ellity.

Instalace

V nastavení přejděte do sekce Integrace. Pokud ještě nemáte přidanou funkci Integraci Ecomail, přidejte ji. Nyní musíte vyplnit API klíč. Naleznete jej ve svém Ecomailu - Správa účtu - Pro vývojáře.

Jakmile vyplníte platný API klíč, musíte vybrat seznam kontaktů, do kterého se budou konta synchronizovat. Není-li v seznamu požadovaný, vytvořte jej v Ecomailu.

Proběhne-li aktivace v pořádku, vytvoří se v nastaveném seznamu vlastní pole pro přenášené hodnoty (konto atd.). Tyto pole mají prefix ellity_.

Události

V automatizaci Ecomailu můžete použít několik scénářů pro komunikaci se svými zákazníky.

Můžete reagovat na různé události. Všechny události obsahují v poli Kategorie hodnotu ellity a v poli Akce hodnotu change. Pole Štítek se liší dle události následovně:

  • změna konta zákazníka: credit
  • expirace bodů: expiry
  • změna PINU: pin

V automatizaci Ecomail můžete reagovat na tyto události. Bohužel není zatím možné použít data z událostí v kampaních - nelze tedy podmínkovat rozesílání na základě dané změny nebo předat počet expirovaných kreditů nebo nový PIN. V tomto případě prosím postupujte tak, že přidáte určitou časovou prodlevu pro synchronizaci a v e-mailech použijete vlastní pole u kontaktu pro daný účel (například ellity_pin pro aktuální pin nebo ellity_next_expiration_value pro počet bodů, které expirují).

Odměna za přihlášení k odběru novinek

Chcete-li odměnit zákazníka za to, že se přidá do odběrového seznamu přes kontaktní formulář na Vašem e-shopu, můžete. Body mu můžete také odebrat, pokud se ze seznamu odhlásí.

Pro natavení postupujte následovně:

  1. V Ellity přejděte do integrace Ecomail, zkopírujte URL adresu uvedenou v Nastavení upozornění o přidání kontaktu do seznamu
  2. Přejděte do Ecomail účtu, do seznamu kontaktů, který jste nastavili výše, v menu vyberte Nastavení.
  3. V sekci Nastavení webhooku vložte do pole Adresa webhooku zkopírovanou URL adresu a uložte.

Jakmile se klient přihlásí/odhlásí do seznamu, bude Ellity notifikováno a přičte/odečte body na konto zákazníka.

Nastavení notifikace před expirací

Po aktivaci můžete nastavit integraci tak, aby odesílala notifikaci o expiraci bodů v předstihu daném počtem nastavených dnů. Chcete-li odesílat nastavení, zvolte v prvním poli Upozornit Ecomail a ve druhém poli zadejte počet dnů před expirací, kdy chcete notifikaci posílat. Nechcete-li notifikace posílat, nastavte na Neodesílat. Poté stiskněte tlačítko Uložit.

Notifikace se posílají 1x denně v nočních hodinách, pokud zákazníkovi vyprší za zvolený počet dnů více než 0 kreditů. Vyvolává se událost s hodnotou expirovaných bodů a datumem, kdy k expiraci dojde.

Export zákazníků

Údaje o zákazníkovi se do Ecomailu posílá při vytvoření nebo změně údajů na zákazníkovi automaticky. Chcete-li provést jednorázový export všech zákazníků, přejděte do Seznamu zákazníku a stiskněte vpravo nahoře tlačítko pro export a Exportovat do Ecomail. Dojde k exportu všech současných zákazníků v systému. Toto je vhodné provést po první aktivaci integrace. 

Nastavení odchozích e-mailů ze systému

Budete-li pro rozesílání těchto e-mailů používat Ecomail, je nutné vypnout rozesílání systémem. To provedete v základním nastavení věrnostního systému.


Co dělat, když aktivace skončí chybou?

  • Zkontrolujte správnost API klíče
Odpovědělo to vaši otázku? Děkujeme za zpětnou vazbu Při odesílání zpětné vazby došlo k problému. Prosím zkuste to znovu později.