Pravidla věrnostního systému

Věrnostní systém Ellity je o získávání věrnostních bodů (kreditů) a jejich použití. Řídí se mnoha pravidly, která jsou vysvětlena v tomto článku. Dozvíte se, jak může zákazník získat body a jak je může později uplatnit.

Změna nastavení

Jakmile změníte nastavení v některé sekci, stiskněte tlačítko Uložit, které se nachází dole v každé sekci.

Základní pravidla

Zákazníci mohou získat body za každou jejich objednávkou. Pro přepočet hodnoty objednávky na body používá systém koeficienty nabíjení.

Příklad získání bodů:

Bob nakoupí za 1000,- CZK, myšleno bez ceny za dopravu a platbu. Vy jako obchodník máte nastaven koeficient nabíjení následovně:

1 kredit = 100 CZK

Bob tedy za tuto objednávku získá 10 bodů, které může následně uplatnit jako odměnu na příští nákup.

Výpočet:

1000 CZK / koeficient 100 = 10 bodů

Podobně při uplatnění bodů na další objednávce je použit koeficient čerpání pro výpočet slevy z použitých bodů.

Příklad použití bodů:

Bob má na svém kontě 10 bodů, které získal z předchozí objednávky. Nyní chce tyto body uplatnit jako slevu na nové objednávce. Vy jako obchodník máte nastaven koeficient čerpání následovně:

1 kredit = 1 CZK

Bob tedy uplatní všech 10 bodů a získá slevu ve výši 10 CZK.

Výpočet:

10 bodů * koeficient 1 = 10 CZK

Koeficienty nabíjení a čerpání nastavíte v Ellity konzoli v sekci Nastavení - Věrnostní systém - Základní pravidla systému.

Důležité

Ve výpočtech jsou uplatněny jen produktové položky objednávky. Doprava a platba nehraje roli.

Cizí měny

Koeficienty nastavujete samostatně pro různé měny. V nastavení se vám vždy zobrazí první dvě hlavní měny a ostatní měny (jsou-li v e-shopu použity) se schovají pod výběrové tlačítko na posledním řádku, jak je vidět na obrázku výše.

Důležité

Koeficienty nastavujete samostatně pro všechny měny vašeho e-shopu. Nedochází k žádnému přepočtu dle kurzu apod. Přepočet koeficientu pro další měny je čistě ve vaší režii. Doporučujeme nastavit podle průměrného kurzu za období.

Příklad:

CZK: 1 kredit = 24 CZK

EUR: 1 kredit = 1 EUR

Úrovně

Koeficienty nabíjení a čerpání můžete nastavit na několika úrovních.

  • Produkt
  • Kategorie
  • Značka
  • Výchozí (globální) úroveň

Na každé z těchto úrovní můžete nastavit koeficienty také samostatně pro zákaznické skupiny.

Výchozí úroveň jsme probírali v tomto článku. Nachází se v základních pravidlech systému. Ostatní úrovně jsou probírány v pokročilém nastavení koeficeintů.


Kdy se body připisují po vytvoření objednávky?

Ve většině případech je žádoucí, aby se body z objednávky připsaly na konto zákazníka co nejdříve.

Nejdřívější čas připsání bodů je dán stavem uhrazenosti objednávky. Objednávka je uhrazena v případě, že je označena příznakem Uhrazeno nebo stav objednávky je roven nastavenému Stavu. Je-li objednávka platná (není Stornovaná) dojde po uhrazení k připsání bodů na účet zákazníka.

V některých obchodních modelech je vhodné pozdržet připsání bodů za objednávku na několik dnů od vytvoření. Přičemž po uplynutí těchto dnů musí být objednávka v platném stavu a uhrazena. K tomuto účelu je tady pravidlo Odložené nabíjení. Prodáváte-li například oblečení a vaši zákazníci vám jej rádi vracejí do zákonem stanovené lhůty, nastavte si například 14 dnů nebo 30 dnů od vytvoření objednávky. Pokud Vám zákazník vrátí objednávku a vy ji tak stornujete, nedojde po 30 dnech k připsání bodů a zákazník jej tedy nemůže vyčerpat.

Pravidla čerpání bodů na objednávce

Systém obsahuje dvě pravidla, kterými se řídí použití (čerpání) bodů. Jedná se o minimální hodnotu objednávky pro čerpání, které říká jaká je minimální hodnota objednávky (opět bez dopravy a platby), aby mohl zákazník uplatnit své body.

Druhým pravidlem je maximální sleva. Tímto pravidle můžete omezit jakou maximální slevu si může zákazník uplatnit. A to buď v procentech nebo v hodnotě měny.

Obě tyto pravidla nastavujete samostatně pro každou měnu.


Pravidla zákaznických skupin

Věrnostní systém myslí také na různé skupiny zákazníků. Jednotlivé skupiny můžete povolit nebo zakázat. Ellity dokáže pracovat také s neregistrovanými zákazníky. Ti mohou sbírat body z objednávek (a jiných akcí) a mohou si také uplatňovat slevu na další objednávce. Nebo je můžete ze systému vyřadit. Více se o neregistrovaných zákaznících dočtete v tomto článku.

Podobně můžete zařadit/vyřadit zákaznické skupiny. Pokud je zákazník v zakázané skupině, věrnostní systém se mu po přihlášení do e-shopu nezobrazuje a nezískává body a ani je nemůže uplatnit. Systém pro něj neexistuje. Zákaznická skupina hraje důležitou roli v nastavení koeficientů nabíjení a čerpání. Více se o nich dozvíte v pokročilém nastavení koeficientů.

Další pravidla získání bodů

Ellity vám dává další možnosti, jak svým zákazníkům nabídnout body. Své zákazníky můžete odměnit body za následující věci:

  • registrace
  • výročí účtu
  • svátek
  • narozeniny
  • recenze
  • přihlášení k odběru novinek

Některá z těchto odměn se nastavuje v sekci Platnost a další možnosti získávání bodů. Jednoduše nastavíte hodnotu bodů, které zákazník získá stane-li se daná událost.

Další odměny nastavujete v samostatných integrací. Například odměna za přihlášení k odběru novinek přes e-mailové služby, nebo body za recenzi apod.

Svátek a narozeniny

Aby fungovalo připsání za svátek nebo narozeniny zákazníka, musíte zajistit, aby se ve vašem e-shopu tyto údaje nacházely. Pokud má zákazník zadáno jméno dle kalendáře anebo datum svého narození, tak se mu v den události připíší nastavené body do jeho konta.

Platnost bodů

Získané body je vhodné omezit platností. Bežně se nastavuje 1 rok (365 dnů). Ellity vám dovolí platnost bodů jednoduše nastavit. Chcete-li, můžete nastavit také neomezenou platnost.

Změna platnosti

Změna platnosti se týká až nových nabíjení. Platnost nabitých bodů v minulosti zůstává nezměněna. Pro zákazníka, který dnes již získal body, bude nová platnost použita od zítřka, jinak ihned.

Cashback

Svým zákazníkům také můžete nabídnout čerpání bodů formou cashbacku. Více o cashbacku a jeho nastavní najdete v samostatném článku.

Ostatní nastavení

V sekci další nastavení si můžete pojmenovat své kredity. Jednoduše si vyberte z přednastavených názvů nebo použijte svůj vlastní. Vlastní název musíte zadat ve třech hodnotách množství, kvůli skloňování.

Příklad:

Chcete-li pojmenovat body jako super body, zadejte toto:

1 super bod

2 super body

5 super bodů

Dále se zde nachází nastavení ceny pro výpočet kreditů. Nastavte hodnotu s nebo bez DPH podle nastavení cen ve svém e-shopu. Nastavení musí být totožné, jinak bude docházet ke špatnému výpočtu slev a bodů.

Filtrace objednávek

Filtrace objednávek slouží k vyloučení specifických objednávek ze systému. To je důležité jak pro nabíjení a čerpání na objednávkách, tak také pro fakturaci, která se řídí počtem objednávek v měsíci.

Můžete odfiltrovat objednávky, které obsahují určité vzorce v e-mailu, dopravě nebo způsobu platby.

V hodnotách můžete použít hvězdičkovou notaci.

Odesílání e-mailů

V sekci E-maily naleznete odesílání e-mailu neregistrovaným zákazníkům. Tento e-mail obsahuje PIN pro čerpání kreditů. Tento e-mail můžete odesílat pomocí naší šablony (můžete si poslat náhled) přímo ze systému, nebo můžete použít některou z integrací e-mailingových služeb.

Důležité

Aby mohli neregistrovaní zákazníci čerpat své nabité body, musí znát svůj PIN. Jedná se o 4-místné jedinečné číslo daného zákazníka. Tento PIN musíte zákazníkovi poslat. Bez něj nebude moci uplatnit své body jako slevu na objednávce. Registrovaný a přihlášený zákazník PIN nepotřebuje.

Pokud si chcete nechat poslat náhled e-mailu s PINem, stiskněte tlačítko vedle zadávacího pole. E-mail dorazí na Váš kontatní e-mail k ůčtu.


🎉 A je to, pravidla věrnostního systému Ellity máte zmáknuté.
Odpovědělo to vaši otázku? Děkujeme za zpětnou vazbu Při odesílání zpětné vazby došlo k problému. Prosím zkuste to znovu později.