VIP program

VIP program Ellity vám otevírá nové možnosti, jak ještě více automatizovat odměňování zákazníků za jejich věrnost. VIP program Vám dovoluje nastavit si vlastní úrovně věrnostního programu. Na každé úrovni si nastavíte pravidla, které musí zákazník splňovat pro vstup do dané úrovně a také odměny, které zákazník na dané úrovni získá. Nastavení je velmi flexibilní, jak se dozvíte dále.

Vytvoření úrovní věrnostního systému

Přejděte do nastavení a do sekce VIP program. Pokud ještě nemáte přidanou funkci VIP program, přidejte ji (v rámci zkušební doby máte vše zdarma).

Pro přidání další úrovně klikněte na tlačítko přidat úroveň a poté klikněte na nově přidanou úroveň.

Pořadí úrovní

Mějte prosím na paměti, že pořadí úrovně v nastavení musí odpovídat logickému pořadí úrovně ve VIP programu a to od nejnižší po nejvyšší.

Výchozí (nulová) úroveň

Ještě než zákazník vstoupí do některé ze specifikovaných VIP úrovní, nachází se ve výchozí tzv. nulové úrovni. Jelikož je každá úroveň definována zákaznickou skupinou, musí mít i výchozí úroveň svoji skupinu. Nastavíte ji pomocí volby Zákaznická skupina nejnižší (výchozí) úrovně

Název

Zadejte pojmenování úrovně podle toho, jak máte VIP program vymyšlen. Například Bronz, Silver, Gold nebo 1,2,3,4 apod.

Zákaznická skupina

Každá VIP úroveň je reprezentována zákaznickou skupinou. Nejdříve tedy v e-shopu vytvořte požadované zákaznické skupiny pro každou úroveň a zde vyberte skupinu pro danou VIP úroveň.

Automatické přesouvání mezi úrovněmi

Ellity automaticky přesouvá zákazníky mezi úrovněmi na základě pravidel. Automaticky tak mění zákaznickou skupinu zákazníka a to také přímo v e-shopu. Jakmile se zákazník posune na jinou úroveň, změní se mu automaticky skupina a tato změna se propíše také přímo do e-shopu.


Pravidla úrovně

Každá úroveň má svá pravidla, která musí zákazník splnit, aby se do dané úrovně dostal. Můžete nastavit jednoduché i složitější podmínky, ve kterých můžete použít následující zákaznická data a různě je spojovat logickými spojkami a zároveň, nebo, jak je vidět na obrázku.

 • tržby zákazníka
 • počet nákupů zákazníka
 • nasbírané body zákazníka

Složení pravidla (která data brát v úvahu) je možné specifikovat na první úrovni, na dalších úrovních pak musíte vyplnit pouze hodnoty specifické pro danou úroveň. Složení podmínky je čistě na Vás, můžete použít jen tržby nebo body nebo nákupy nebo použít složené podmínky s logickými výrazy. Vyzkoušejte si to a bude Vám to hned jasné, jak to funguje.

Období

Podmínky se vždy počítají za určité období. Máte na výběr tři možnosti:

 1. Lifetime zákazníka - tedy od úplně prvního nákupu, který Ellity zná
 2. Kalendářní rok - data se počítají pouze v aktuálním roce. Z toho plyne, že na začátku roku začínají všichni od nuly.
 3. Specifický počet měsíců - počítá se nastavený počet měsíců zpětně.

V rámci období máte ještě jednu volbu, která je vhodná na začátku, když VIP spuštíte. Bez ohledu na zvolené období si specifikujete datum, od kdy se mají data počítat - například začátek roku, ve kterém program spouštíte.

Kalendářní rok vs. měsíce vs. lifetime

Možná tápete co použít. Pokud použijete Lifetime tak zákazník půjde pouze nahoru, nikdy nemůže spadnout níže. To u dalších dvou neplatí. U kalendářního roku padají všichni bez vyjímky na úplný začátek a to vždy k 1. lednu. Měsíce jsou mezi těmito dvěmi volbami a data se zde počítají od aktuálního data zpětně po specifický počet měsíců. Aktivní zákazníci tedy půjdou pravděpodobně jen vzhůru, ale přerušená linie nákupu může znamenat pád zákazníka na některou z nižších úrovní. Vhodné nastavení počtu měsíců je 12,24,36 atd.

Měny

Máte-li na svém e-shopu více měn, ve kterých mohou zákazníci dělat nákupy je potřeba si uvědomit, že tržby se počítají pouze v bázové měně e-shopu. Pokud má zákazník tržby v jiné než bázové měně je nutná konverze měny tržby do bázové měny. Tato konverze ovšem neprobíhá v den nákupu, nýbrž v den výpočtu (počítá se několikrát každý den). A to podle kurzu, který musíte mít napevno nastaven v Rozšířeném nastavení VIP programu - Koeficient měn pro přepočet tržeb do hlavní měny.

Bázová měna bude mít koeficient 1, pro ostatní měny nastavte koeficient pro přepočet do bázové, například:

 • CZK: 1
 • EUR: 1/24.5 = 0.041

Typ nákupu

Máte možnost zvolit jaké nákupy se počítají do dat. Buď všechny nebo jen zaplacené.


Odměny

Jelikož jsou VIP úrovně navázány na zákaznickou skupinu, můžete nastavit různé koeficienty získání nebo čerpání bodů na každé úrovni. Dále můžete například povolit cashback jen pro určité úrovně.

Přístup 1: lepší koeficient získání bodů.

Čím vyšší úroveň tím více bodů dostanu za jednotku měny.

VIP 1 1 bod = 100 CZK Za 1000 CZK dostanu 10 bodů
VIP 2 1 bod = 80 CZK Za 1000 CZK dostanu 12.5 bodů
VIP 3 1 bod = 50 CZK Za 1000 CZK dostanu 20 bodů

Přístup 2: lepší koeficient čerpání bodů.

Čím vyšší úroveň, tím větší hodnotu má jeden bod.

VIP 1 1 bod = 1 CZK 1000 bodů má hodnotu 1000 CZK
VIP 2 1 bod = 2 CZK 1000 bodů má hodnotu 2000 CZK
VIP 3 1 bod = 3 CZK 1000 bodů má hodnotu 3000 CZK

Komunikace VIP programu se zákazníkem

Velmi důležitá je komunikace VIP programu na koncové zákazníky. Ellity zde pracuje na třech úrovních:

 1. Profilová stránka zákazníka na e-shopu
 2. Podstránka s informací o bonusovém programu
 3. Notifikace externích systémů

Profil zákazníka

Jakmile se zákazník přihlásí do svého profilu na e-shopu, zobrazí se mu data k VIP programu. Vidí na jaké úrovni se nyní nachází (VIP 1) a kolik mu zbývá splnit do další úrovně, a to jak textově tak i grafickým progress barem. Obrázek níže ukazuje toto zobrazení spolu s dalšími typickými panely.

Bonusová informační podstránka

Bonusová podstránka nově obsahuje popis VIP programu. Zákazníkovi se ukazují jednotlivé úrovně, jaké podmínky musí splnit a jaké výhody na každé úrovni má.

Webhooky

Pokud potřebujete informovat svůj informační systém nebo jinou službu, kterou používate o tom, že zákazník změnil VIP úroveň, můžete si nastavit odeslání zprávy pomocí webhooku.


Připravit - Pozor - Start

A je to, VIP program máte nastaven a můžete jej spustit pro zákazníky. Nastavte volbu Zapnutí VIP programu na hodnotu VIP program je zapnutý a zákazníci budou přesouváni mezi úrovněmi dle pravidel.

Rádi vám pomůžeme

Nebudete-li si vědět rady s nastavením, nebo se budete chtít pobavit o možnostech našeho VIP programu, kontaktujte naši podporu.

Odpovědělo to vaši otázku? Děkujeme za zpětnou vazbu Při odesílání zpětné vazby došlo k problému. Prosím zkuste to znovu později.