Pokročilé nastavení koeficientů

Koeficienty nabíjení a čerpání můžete nastavit na několika úrovních.

Na každé z těchto úrovní můžete koeficienty nastavit také podle zákaznické skupiny.

Pokročilé nastavení otevřete stiskem tlačítka Přejít na pokročilé nastavení koeficientů v základních pravidlech systému. Po stisknuté se otevře okno s nastavením. Jednotlivé úrovně jsou na samostatných záložkách.

Úrovně

U produktů, kategorií a značek vyhledáváte potřebné záznamy pomocí seznamu a vyhledávacího pole.

Seznamy si můžete vyfiltrovat tak, aby se zobrazily pouze nastavené záznamy.

Změna nastavení

Jakmile změníte koeficienty v některém záznamu, stiskněte tlačítko Uložit, které se nachází dole v editačním okně.

Chcete-li nastavit daný záznam, stiskněte na řádku vpravo tlačítko editace. Otevře se editační okno koeficientů na dané úrovni.

V horní části okna nastavujete koeficienty nabíjení a čerpání tak, jak je popsáno v základním nastavení.

Necháte-li výchozí hodnotu, bude použit koeficient z některé z nižších úrovní (dle nastavené priority). Budete-li chtít úroveň vyřadit ze systému, tj. zakázat nabíjení nebo čerpání na tomto záznamu, zadejte hodnotu 0.

Důležité

Úrovně se řídí prioritou. Koeficient se bere vždy z vyšší úrovně vůči aktuální, je-li na ní nastaven (není výchozí).

Příklad:

Kategorie má vyšší prioritu než produkt. Na produktu nastavíte 0 (vypnuto nabíjení). Na kategorii nastavíte 100. Jako koeficient bude použita 100. Přesunete-li produkt prioritně nad kategorii, bude použita 0.


Rozlišení dle skupiny

Chcete-li tuto úroveň dále rozlišit podle zákaznické skupiny, vyberte ji níže ze seznamu. Otevře se nastavení úrovně pro vybranou skupinu.

Pokud nechcete úroveň rozlišit dle vybrané úrovně, ponechejte výchozí hodnotu a bude použita hodnota z dané úrovně. Nabíjení nebo čerpání můžete na této skupině pro tento záznam zakázat nastavením na hodnotu 0 (opět berte v potaz prioritu)

Důležité

Koeficienty nabíjení by měly být vždy vyšší než koeficienty čerpání pro danou měnu.

Priorita koeficientů


Priorita určuje použití koeficientů, jsou-li nastaveny na více úrovních zároveň. Vždy se použije hodnota z vyšší nastavené úrovně. Není-li úroveň nastavena, jde se automaticky na nižší.

Simulace koeficientů

Pokročilé nastavení může být komplexní. Pro otestování koeficientů jsme pro Vás připravili simulátor koeficientů. Můžete zde vybrat produkt a skupinu a systém Vám ukáže, jaké koeficienty se použijí. Pokud nevyberete produkt, ukáží se koeficienty z výchozí úrovně.

Odpovědělo to vaši otázku? Děkujeme za zpětnou vazbu Při odesílání zpětné vazby došlo k problému. Prosím zkuste to znovu později.