Přehledy

Elitty Vám zobrazuje důležité metriky přímo na hlavním panelu konzole.

Přehled kreditů

Tento přehled ukazuje dva grafy

  1. vlevo vývoj nabíjení a čerpání kreditů všech zákazníků v časovém období včetně započítaných tržeb
  2. vpravo podíl objednávek, na kterých byly uplatněny body (objednávky s čerpáním)

Právě podíl objednávek s čerpáním je ukazatel výkonnosti systému Ellity na vašem e-shopu. Čím vyšší je hodnota, tím lépe. Bežná hodnota se pohybuje od 5% do 20% podle kategorie prodávaného zboží, frekvence nákupů a dalších metrik. Obecně platí, že od 15% a výše pracuje systém dobře.

Přehled objednávek

Na přehledu objednávek vidíte objednávky, které systém zpracovává (odfiltrované objednávky nejsou vidět, protože s nimi systém nepracuje).

V seznamu vidíte číslo objednávky, datum nákupu, zákazníka, částku, stav objednávky a uhrazenosti a počet nabitých (získáno) a použitých bodů (čerpáno).

Odpovědělo to vaši otázku? Děkujeme za zpětnou vazbu Při odesílání zpětné vazby došlo k problému. Prosím zkuste to znovu později.